Rezultāts: „Priekules novada pašvaldības informatīvā izdevuma sagatavošana, iespiešana un piegāde”

Publicēts
17.01.2017
17.01.2017
Pasūtītājs
Priekules novada pašvaldība (90000031601)
Uzvarētājs
SIA Kurzemes Vārds (42103002455)
Summa
12 286,40 EUR
Sludinājums
www.priekulesnovads.lv/aktualie-iep...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Priekules novada pašvaldība, 90000031601

Pasta adrese

Saules iela 1

Pilsēta / Novads

Priekule

Pasta indekss

LV-3434

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Juris Džeriņš

Tālruņa numurs

26426586

Faksa numurs

63497937

E-pasta adrese

juris.dzerins@priekulesnovads.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.priekulesnovads.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.priekulesnovads.lv/aktualie-iepirkumi/:print#menu-anchor

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: pašvaldība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

„Priekules novada pašvaldības informatīvā izdevuma sagatavošana, iespiešana un piegāde”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Priekule, Priekules novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Priekules novada pašvaldības informatīvā izdevuma sagatavošana, iespiešana un piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79820000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

12286.4 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PNP 2016/35

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Priekules novada pašvaldības informatīvā izdevuma sagatavošana, iespiešana un piegāde

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

10/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Kurzemes Vārds, 42103002455

Pasta adrese

Pasta iela 3

Pilsēta / novads

Liepaja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

63422366

Faksa numurs

63427652

E-pasts

anda@kurzemes-vards.lv

Vispārējā interneta adrese:

http://www.kurzemes-vards.lv/

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 12286.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 12286.4    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv