Rezultāts: Suvenīru un reprezentatīvo materiālu iegāde un apdruka Latvijas Lauksaimniecības universitātes tēla popularizēšanas veicināšanai

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (90000041898)
Uzvarētājs
SIA „Watermelon” (LV 40003707079), SIA „PRO-Baltic” (400033850621), SIA „GEKA” (LV43603008853)
Summa
20 000,00 EUR
Sludinājums
www.ll.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 90000041898
Pasta adrese: Lielā iela 2, Jelgava
Pilsēta/Novads: Jelgava Pasta indekss: LV-3001 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Lidija Rube Tālruņa numurs: 63005674
E-pasta adrese: lidija.rube@llu.lv Faksa numurs: 63005618
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.llu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ll.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Suvenīru un reprezentatīvo materiālu iegāde un apdruka Latvijas Lauksaimniecības universitātes tēla popularizēšanas veicināšanai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: LLU struktūrvienības Jelgavā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Suvenīru un reprezentatīvo materiālu iegāde un apdruka Latvijas Lauksaimniecības universitātes tēla popularizēšanas veicināšanai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
22000000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

20000 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LLU 2015/52/mi

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Suvenīru un reprezentatīvo materiālu iegāde un apdruka Latvijas Lauksaimniecības universitātes tēla popularizēšanas veicināšanai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
22/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
8
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Watermelon”, LV 40003707079

Pasta adrese: Daugavgrīvas iela 31c

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1007

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: edgars@watermelon.lv

Tālruņa numurs: 29225936

Faksa numurs: 67465161

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „PRO-Baltic” , 400033850621

Pasta adrese: Valguma iela 5-2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1048

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: natalija.kacevica@probaltic.lv

Tālruņa numurs: 67201190

Faksa numurs: 67201191

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „GEKA” , LV43603008853

Pasta adrese: Kalnciema iela 87

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1046

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: edgars@geka.lv

Tālruņa numurs: 67454505

Faksa numurs: 67454506

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 20000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 20000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Saskaņā ar nolikuma 5.4.punktu tika paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos ar 3 pretendentiem.


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv