Rezultāts: Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera domā un rada” izplatīšana

Publicēts
30.03.2015
30.03.2015
Pasūtītājs
Valmieras pilsētas pašvaldība (90000043403)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POST SERVICE" (50003599251)
Summa
2 816,76 EUR
Sludinājums
www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/pub...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 30/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valmieras pilsētas pašvaldība, 90000043403
Pasta adrese: Lāčplēša ielā 2
Pilsēta/Novads: Valmiera Pasta indekss: LV-4201 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Iepirkuma komisijas sekretārs Raivis Grīviņš Tālruņa numurs: 64207149
E-pasta adrese: raivis.grivins@valmiera.lv Faksa numurs: 64207125
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.valmiera.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera domā un rada” izplatīšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Valmieras pilsētas administratīvā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera domā un rada” izplatīšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
64111000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

2816.76 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPP 2015/007P

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera domā un rada” izplatīšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
19/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POST SERVICE", 50003599251

Pasta adrese: „Jaunbūmaņi”

Pilsēta/Novads: Dreiliņi, Stopiņu novads

Pasta indekss: LV-2130

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@postservice.lv

Tālruņa numurs: +371 67853000

Faksa numurs: +371 67853079

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.postservice.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2816.76    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2816.76    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv