Rezultāts: “PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas nodarbināto veselības apdrošināšana”

Publicēts
18.04.2018
18.04.2018
Pasūtītājs
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (90010944679)
Uzvarētājs
AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" " (40003494976)
Summa
26 895,00 EUR
Sludinājums
www.lmmdv.edu.lv/iepirkumi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 18/04/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, 90010944679

Pasta adrese

Ausekļa iela 11/15

Pilsēta / Novads

Liepāja

Pasta indekss

LV - 3401

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ilzīte Kontaute

Tālruņa numurs

+37126532450

Faksa numurs

634 22333

E-pasta adrese

ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lmmdv.edu.lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lmmdv.edu.lv/iepirkumi

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

“PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas nodarbināto veselības apdrošināšana”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

“PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas nodarbināto veselības apdrošināšana”

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

“PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas nodarbināto veselības apdrošināšana”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
66512200-4

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

26895 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PIKC LMMDV 2018/2

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: LMMDV2018/02        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: “PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas nodarbināto veselības apdrošināšana”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

06/04/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams"", 40003494976

Pasta adrese

Antonijas iela 23

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67080408

Faksa numurs

E-pasts

evavers@ban.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 26895    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 26895    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, atbilstība iepirkuma procedūras prasībām un tehniskajai specifikācijai.

Avots: pvs.iub.gov.lv