Rezultāts: Valsts asinsdonoru centra darbinieku veselības apdrošināšana

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
Valsts asinsdonoru centrs (90000013926)
Uzvarētājs
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle (40103201445)
Summa
36 040,00 EUR
Sludinājums
www.vadc.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 12/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts asinsdonoru centrs, 90000013926
Pasta adrese: Sēlpils iela 6
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1007 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Evija Ernstsone Tālruņa numurs: 67408874
E-pasta adrese: evija.ernstsone@vadc.gov.lv Faksa numurs: 67408881
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vadc.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vadc.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Valsts asinsdonoru centra darbinieku veselības apdrošināšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 6
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Sēlpils iela 6, Rīga, LV-1007

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Valsts asinsdonoru centra darbinieku veselības apdrošināšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
66000000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

36040 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VADC 2015/09 OZ

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Valsts asinsdonoru centra darbinieku veselības apdrošināšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, 40103201445

Pasta adrese: Republikas laukums 2A

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67094741

Faksa numurs: 67094701

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 36040    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 36040    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv