Rezultāts: „Ogres novada pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana”

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
Ogres novada pašvaldības policija (90000025041)
Uzvarētājs
AAS BALTA (40003049409)
Summa
6 215,40 EUR
Sludinājums
www.ogresnovads.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ogres novada pašvaldības policija, 90000025041
Pasta adrese: Brīvības 6-110
Pilsēta/Novads: Ogre Pasta indekss: LV-5001 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: MIRDZA STREĻČA Tālruņa numurs: 65047100
E-pasta adrese: mirdza.strelca@ogresnovads.lv Faksa numurs: 65047100
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ogresnovads.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ogresnovads.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„Ogres novada pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 6
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: BRĪVĪBAS IELA 6-110, OGRE

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Ogres novada pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
66512000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6215.4 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ONPP-2015-1

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Ogres novada pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: AAS BALTA, 40003049409

Pasta adrese: RAUNAS IELA 10/2

Pilsēta/Novads: RĪGA

Pasta indekss: 1039

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: balta@balta.lv

Tālruņa numurs: 67082333

Faksa numurs: 67082345

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6215.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6215.4    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv