Rezultāts: “Ēku apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm”

Publicēts
15.06.2015
15.06.2015
Pasūtītājs
Jelgavas pilsētas dome (90000042516)
Uzvarētājs
Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Gjensidige Baltic” (50003210451)
Summa
26,81 EUR
Sludinājums
www.jelgava.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 15/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Jelgavas pilsētas dome, 90000042516
Pasta adrese: Lielā iela 11
Pilsēta/Novads: Jelgava Pasta indekss: LV 3001 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Anna Rubene Tālruņa numurs: 63005519
E-pasta adrese: anna.rubene@dome.jelgava.lv Faksa numurs: 63005511
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jelgava.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jelgava.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


"Ēku apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm"

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 6
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Jelgava

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Ēku apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
66515200-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

26.81 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JPD 2015/18/MI

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ēku apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
02/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Gjensidige Baltic”, 50003210451

Pasta adrese: Brīvības iela 39,

Pilsēta/Novads: Rīga,

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 26.81    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 26.81    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkuma kopējā cena ir 371,92 EUR (trīs simti septiņdesmit viens euro un 92 centi) bez PVN. Kopumā tiks noslēgtas vēl 2 apdrošināšanas polises,viena ar JPPI "PIlsētsaimniecība"un vēl viena ar Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 90000210334
Pasta adrese: Akadēmijas iela 10
Pilsēta/Novads: Jelgava Pasta indekss: LV-3001 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība", 90001282486
Pasta adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 16a,Jelgava
Pilsēta/Novads: Jelgava Pasta indekss: LV-3001 Valsts: Latvija

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv