Rezultāts: Ventspils novada pašvaldības autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšanu”

Publicēts
25.02.2015
25.02.2015
Pasūtītājs
Ventspils novada dome (90000052035)
Uzvarētājs
Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Balta" (40003049409)
Summa
19 127,37 EUR
Sludinājums
www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/02/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ventspils novada dome, 90000052035
Pasta adrese: Skolas iela 4
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV 3601 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Juris Krilovskis Tālruņa numurs: 63629492; 29145212
E-pasta adrese: juris.krilovskis@ventspilsnd.lv Faksa numurs: 63622231
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspilsnovads.lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-348/ct-menu-item-401/aktualie-iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Ventspils novada pašvaldības autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšanu”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 6
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
66514110-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

19127.37 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VND 2015/11

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ventspils novada pašvaldības autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
17/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Balta", 40003049409

Pasta adrese: Raunas iela 10/12

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1039

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 63629438

Faksa numurs: 63622144

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 19127.37    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 19127.37    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv