Rezultāts: Jaunas vai mazlietotas automašīnas piegāde operatīvajā līzingā

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” (40003551323)
Uzvarētājs
SIA "Moller Auto Krasta" (40003570184)
Summa
15 595,15 EUR
Sludinājums
www.dobelesslimnica.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 31/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”, 40003551323
Pasta adrese: Ādama iela 2
Pilsēta/Novads: Dobele Pasta indekss: LV - 3701 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Silvija Platače Tālruņa numurs: 63723576
E-pasta adrese: silvija.platace@dobelesslimnica.lv Faksa numurs: 63724553
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dobelesslimnica.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.dobelesslimnica.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Jaunas vai mazlietotas automašīnas piegāde operatīvajā līzingā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ādama iela 2, Dobele, LV - 3701

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Viena mazlietota vai jauna vieglā pasažieru automašīna

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
34110000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

15595.15 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIA "DA slimnīca" 2014/4

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Nomas līgums Nr. 201444712
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Moller Auto Krasta", 40003570184

Pasta adrese: Krasta iela 54

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1003

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67096500

Faksa numurs: 67096555

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 15613.95    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 15595.15    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Tehniskās specifikācijas 16., 17.punkts

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Līzingu piešķīra SIA "Nordea Finance Latvia"

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv