Rezultāts: Par apkures katlu komplekta iegādi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros

Publicēts
30.07.2014
30.07.2014
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDAS" (40003020600)
Uzvarētājs
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moderator" (40103177912)
Summa
114 750,00 EUR
Tālrunis
67458038

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/07/2014

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDAS"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003020600

 Adrese: Slokas iela 55, Rīga, , Latvija, LV-1007

 Tālruņa numurs(-i): 67458038
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Toms Pučkurs, tomssp@inbox.lv, 26239963

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Par apkures katlu komplekta iegādi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 10/07/2014
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/07/2014
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moderator" 40103177912 Maskavas iela 438, Rīga, LV-1063 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moderator"  40103177912  Maskavas iela 438, Rīga, LV-1063  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 114750 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: SIA "VIDES INVESTĪCIJU FONDS"
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv