Sludinājums: Minerālmēslu izkliedētāja iegāde

Publicēts
10.04.2017
10.04.2017
Pasūtītājs
ZS Oriņi (49201003672)
Termiņš
26.04.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/04/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Oriņi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49201003672

Adrese

Oriņi Kandavas pag. Kandavas nov., Latvija, LV3120

Tālruņa numurs(-i)

26136994

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vilnis Mihailovs tel. 26136994, orinni@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Minerālmēslu izkliedētāja iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Oriņi Kandavas pag. Kandavas nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/11/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

16500 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/04/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Oriņi Kandavas pag. Kandavas nov. epasts orinni@inbox.lv

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

490999__0_IeskentsDokuments.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv