Sludinājums: Minerālmēslu izkliedētājs

Publicēts
25.11.2016
25.11.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "DZIRNAVU 8" (43201016456)
Termiņš
09.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "DZIRNAVU 8"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43201016456

Adrese

"Dzirnavas 8", Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, Latvija, LV4358

Tālruņa numurs(-i)

+37129459612

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Alvis Bukāns; +37129459612 ; alvisbukans@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Minerālmēslu izkliedētājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Dzirnavas 8", Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/06/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

09/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Dzirnavas 8", Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

(ELFLA) pasākuma ”Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

474333__0_Iepminizkliedetajs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv