Sludinājums: Augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu iegāde Malnavas koledžas vajadzībām

Publicēts
24.03.2016
24.03.2016
Pasūtītājs
Malnavas koledža (90000019505)
Termiņš
07.04.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
-371 26563301
E-pasts
Sludinājums
www.malnava.lv...
Tālrunis
+37165733100

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 24/03/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Malnavas koledža, 90000019505

Pasta adrese

Malnava , Malnavas pagasts, Kārsavas novads

Pilsēta / Novads

Kārsava

Pasta indekss

LV 5750

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Valdis Naglis

Tālruņa numurs

-371 26563301

Faksa numurs

+37165733100

E-pasta adrese

iepirkumimk@inbox.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.malnava.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.malnava.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu iegāde Malnavas koledžas vajadzībām

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Malnavas koledža, Malnava, Malnavas pagasts, p.n. Vītoli, Kārsavas novads, LV-5750

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu iegāde Malnavas koledžas vajadzībām

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
24400000-8 24450000-3

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 31/12/2016 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

MK 2016/3

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 07/04/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 07/04/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

07/04/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: Malnavas koledža 56. kabinetā (jaunais korpuss)

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Malnavas koledža, 90000019505

Pasta adrese

Malnava, Malnavas pagasts

Pilsēta / novads

Kārsavas novads

Pasta indekss

LV-5750

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Ilona Ancāne

Tālruņa numurs

65733274

Faksa numurs

65733100

E-pasts

iepirkumimk@inbox.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.malnava.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv