Rezultāts: Zandarta mazuļu piegāde un ielaišana Ādažu novada Dūņezerā

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Ādažu novada dome (90000048472)
Uzvarētājs
ŠMITA INDIVIDUĀLAIS UZŅĒMUMS "RŪĶIS" (44102000084)
Summa
4 958,68 EUR
Sludinājums
www.adazi.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Ādažu novada dome, 90000048472

Pasta adrese

Gaujas iela 33A

Pilsēta / Novads

Ādažu novads

Pasta indekss

LV-2164

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Rita Šteina

Tālruņa numurs

67996298

Faksa numurs

67997828

E-pasta adrese

rita.steina@adazi.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.adazi.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.adazi.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Zandarta mazuļu piegāde un ielaišana Ādažu novada Dūņezerā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Ādažu novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Zandarta mazuļu piegāde un ielaišana Ādažu novada Dūņezerā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
77850000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

4958.68 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ĀND 2016/24

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Zandartu mazuļu piegāde un ielaišana Ādažu novada Dūņezerā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

23/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

ŠMITA INDIVIDUĀLAIS UZŅĒMUMS "RŪĶIS", 44102000084

Pasta adrese

"Sīļēni", Dikļu pagasts, Dauguļi

Pilsēta / novads

Kocēnu novads

Pasta indekss

LV-4223

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4958.68    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4958.68    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Saskaņā ar nolikuma noteikumiem

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums tiek veikts, kandidējot valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv