Rezultāts: Minerālmēslu izkliedētājs saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība ''ROBEŽNIEKI'' (51501019281)
Uzvarētājs
SIA Voka (50003216331)
Summa
3 500,00 EUR
Tālrunis
26120843

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība ''ROBEŽNIEKI''

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 51501019281

 Adrese: Jaunie Mozuļi, Saunas pag., Preiļu novads, Latvija, LV-5323

 Tālruņa numurs(-i): 26120843
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): zs īpašnieks Edgars Pauniņš

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Minerālmēslu izkliedētājs saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA KONEKESKO LATVIJA 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA Agrolatgale plus 41502017356 Rīgas iela 3, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 Latvija
SIA Voka 50003216331 Ražotne, Birzmaļi, Lībagu pag., Talsu novads, LV-3257 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Voka  50003216331  Ražotne, Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 3500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv