Rezultāts: Minerālmēslu izkliedētājs

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
Z/S "Brenči" (49001011130)
Uzvarētājs
SIA "AMAZONE" (LV 46103001507)
Summa
33 900,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/S "Brenči"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49001011130

Adrese

"Brenči", Ārlavas pagasts, Talsu novads, LV-3260, Latvija, LV - 3260

Tālruņa numurs(-i)

29455522

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63200438

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Kaspars Kristapsons, 26136883, kaspery@tvnet.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Minerālmēslu izkliedētājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

04/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AMAZONE" LV 46103001507 SIA "AMAZONE", Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas nov., LV-3321 Latvija
SIA "Silja" LV 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
UAB "SV Technika" LT 1000003457513 Sandeliu g. 7, LT-84169, Jonišķi Lietuva

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AMAZONE" LV 46103001507 SIA "AMAZONE", Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas nov., LV-3321 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

33900 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv