Rezultāts: minerālmēslu izkliedētājs

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
SIA "Seventra" (45403024995)
Uzvarētājs
SIA Dotnuvos Projektai (43603041881)
Summa
7 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Seventra"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403024995

Adrese

Biržu 10-13, Birži, Salas pagasts, Salas novads, Latvija, LV5214

Tālruņa numurs(-i)

26003828

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Jānis Petjukevičs, T: 26003828, seventra@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

minerālmēslu izkliedētājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Dotnuvos Projektai 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 Latvija
Amazone SIA 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321 Latvija
Heta SIA 45401013450 Saules iela 56b, Madona, Madonas nov., LV-4801 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Dotnuvos Projektai 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

7500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests (LAD)

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv