Rezultāts: Mēslojuma izkliedētājs

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
ZS "Diva Agro" (41501025695)
Uzvarētājs
SIA Gaboteh (41503041552)
Summa
2 768,60 EUR
Tālrunis
29198050

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS "Diva Agro"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501025695

 Adrese: Višķu iela 9-17, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, Latvija, LV-5438

 Tālruņa numurs(-i): 29198050
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Vadims Avdejevs

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Mēslojuma izkliedētājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 05/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Gaboteh 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads Latvija
SIA Agroman 41203031220 Vītoli 11, Lībagu pagasts, Talsu novads Latvija
SIA Pakavs 48703001414 Aptieka, bebru pagasts, Kokneses novads Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Gaboteh  41503041552  Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 2768.6 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv