Rezultāts: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Audriņu pagasta pārvalde (90000014512)
Uzvarētājs
Z/s "Lapegles 2" (LV46801000785)
Summa
15 517,50 EUR
Sludinājums
www.audrini.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Audriņu pagasta pārvalde, 90000014512
Pasta adrese: Lidicas iela-17, audriņu ciems, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads
Pilsēta/Novads: Rēzeknes novads Pasta indekss: LV-4611 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Aleksandrs Bindemanis Tālruņa numurs: 64628222
E-pasta adrese: info@audrini.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.audrini.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.audrini.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Audriņu pagasts, Rēzeknes novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


15517.50

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
03413000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

15517.5 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

APP 2016/1

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
25/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Z/s "Lapegles 2", LV46801000785

Pasta adrese: "Rudzeiši", Zvirgzdenes pagasts

Pilsēta/Novads: Ciblas novads

Pasta indekss: 5752

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: lapegles-2@inbox.lv

Tālruņa numurs: 29240058

Faksa numurs: +371 65700892

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 15517.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 15517.5    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv