Rezultāts: Kurināmās malkas iegāde Zvārdes pagasta pāvaldes vajadzībām

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zvārdes pagasta pārvalde (90000051491)
Uzvarētājs
,,Mežsaimnieks RD" SIA (48503011941)
Summa
8 883,00 EUR
Sludinājums
www.saldus.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Zvārdes pagasta pārvalde, 90000051491
Pasta adrese: "striķi", Striķu c., Zvārdes pagasts, Saldus novads
Pilsēta/Novads: Saldus Pasta indekss: 3883 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Imants Džulis Tālruņa numurs: 26417638
E-pasta adrese: zvarde@saldus.lv Faksa numurs: 63846151
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.saldus.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.saldus.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Kurināmās malkas iegāde Zvārdes pagasta pāvaldes vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Zvārdes pagasts

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Malkas piegāde.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
03413000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8883 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ZvPP 2016/2

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Kurināmās malkas iegāde Zvārdes pagasta pārvaldes vajadzībām.
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
29/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
11
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: ,,Mežsaimnieks RD" SIA, 48503011941

Pasta adrese: Dreifeldi,Zirņu pagasts

Pilsēta/Novads: Saldus novads

Pasta indekss: 3853

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29161237

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8883    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8883    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv