Rezultāts: „Kokskaidu granulu piegāde Naujenes pagasta pirmskolas izglītības iestādei”

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde (90000073501)
Uzvarētājs
SIA "Info dispecher" (51503059221)
Summa
8 400,00 EUR
Sludinājums
www.naujene.lv/...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde, 90000073501
Pasta adrese: Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts
Pilsēta/Novads: Daugavpils novads Pasta indekss: LV-5462 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ērika Karņicka, Anna Vaidere Tālruņa numurs: 65476842, 65476840
E-pasta adrese: jurists@naujene.lv Faksa numurs: 65476857
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.naujene.lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.naujene.lv/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„Kokskaidu granulu piegāde Naujenes pagasta pirmskolas izglītības iestādei”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Naujenes pirmsskolas izglītības iestādei, Alejas ielā 2, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils nov.

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Par kokskaidu granulu iegādi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
09113000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8400 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

NPP 2016/1

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par kokskaidu granulu iegādi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
22/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Info dispecher", 51503059221

Pasta adrese: Višķu iela 21M

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5410

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs: 65457860

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8400    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8400    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv