Rezultāts: degvielas uzglabāšanas tvertne

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
ZS Laimiņi (44601000290)
Uzvarētājs
CrossChem SIA (40003888244)
Summa
3 120,00 EUR
Tālrunis
29494219

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS Laimiņi

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44601000290

 Adrese: Laimiņi, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,, Latvija, LV4410

 Tālruņa numurs(-i): 29494219
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Dzintars Biziks,29494219, dzintars.biziks@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: degvielas uzglabāšanas tvertne
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
CrossChem SIA 40003888244 "Sillauki", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
Volente SIA 43603030394 "Bērzi'', Beitiņi, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925 Latvija
ECOTECHNO SIA 44103082675 Rīgas iela 36, Valmiera, LV-4201 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
BaltControl SIA 50003284821 Zāļu iela 4, Rīga, LV-1004 Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 CrossChem SIA  40003888244  'Sillauki'',Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 3120 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv