Rezultāts: Minerālmēslu un kaļķu izkliedētāja iegāde

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
SIA BB Agro (42103050436)
Uzvarētājs
SIA Amazone (46103001507)
Summa
45 000,00 EUR
Tālrunis
29155433

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA BB Agro

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42103050436

 Adrese: Lielarāji, Purmsāti, Virgas pagasts, priekules novads, Latvija, LV3485

 Tālruņa numurs(-i): 29155433
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu vadītājs Edgars Balodis 29155433 bbagro@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Minerālmēslu un kaļķu izkliedētāja iegāde
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Amazone 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads LV3321 Latvija
SIA GRAINTECH 40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV1004 Latvija
OU Jatiina EE101141017 Kauba tee 10, Torvandi, Ulenurme 61715, Tartumaa Igaunija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Amazone  46103001507  Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV3321  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 45000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv