Rezultāts: minerālmēslu izkliedētājs, saskaņā ar aprakstu

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
ZS Jaunpļaviņas (45401020927)
Uzvarētājs
SIA „Amazone” (46103001507)
Summa
7 000,00 EUR
Tālrunis
25982646

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS Jaunpļaviņas

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45401020927

 Adrese: Zundāni, Mežāres pag., Krustpils nov., Latvija, LV5226

 Tālruņa numurs(-i): 25982646
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Mārtiņš Zaļais, tālr. 25982646, zalais22@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: minerālmēslu izkliedētājs, saskaņā ar aprakstu
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Amazone” 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV3321 Latvija
SIA „Silja” 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes nov., LV2167 Latvija
LPKS „Latraps” 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pag., Jelgavas nov., LV3023 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „Amazone”  46103001507  Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV3321  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 7000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv