Rezultāts: Minerālmēslu izkliedētājs.

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Elkšņi" (42401003794)
Uzvarētājs
SIA „AMAZONE” (LV46103001507)
Summa
15 400,00 EUR
Tālrunis
26405203

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Elkšņi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42401003794

 Adrese: „Elkšņi”, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4642

 Tālruņa numurs(-i): 26405203
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Saimniecības īpašnieks, Raimonds Lukša, 26405203, raimonds.elksni@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Minerālmēslu izkliedētājs.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 08/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „AMAZONE” LV46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321 Latvija
SIA „Silja” LV40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167 Latvija
UAB “SV Technika” LT1000003457513 Sandēliu g. 7, LT-84169, Jonniškis Lietuva
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „AMAZONE”  LV46103001507  Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 15400 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests.
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav.

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv