Rezultāts: Minerālmēslu izkliedētājs

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecība "DĀMAŅI" (43201014366)
Uzvarētājs
SIA AMAZONE (46103001507)
Summa
15 950,00 EUR
Tālrunis
26427131

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecība "DĀMAŅI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43201014366

 Adrese: "Dāmaņi", Litenes pag., Gulbenes nov., Latvija, LV-4405

 Tālruņa numurs(-i): 26427131
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Vilnis Teterovskis, tel. 26427131, damani@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Minerālmēslu izkliedētājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AMAZONE 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA Graintech 40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA AMAZONE  46103001507  Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 15950 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): -

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv