Rezultāts: Minerālmēslu izkliedētājs

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Zarečje" (41501010083)
Uzvarētājs
AGROAPGĀDE SIA (47703001792)
Summa
17 500,00 EUR
Tālrunis
26465727

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Zarečje"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501010083

 Adrese: Krāslavas novads, Robežnieku pagasts, p/n Robežnieki, c.Pleiki, Latvija, LV-5666

 Tālruņa numurs(-i): 26465727
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Saimniecības īpašnieks Viktors Klaģišs t:26465727; zarecje1@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Minerālmēslu izkliedētājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 06/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AGROAPGĀDE SIA 47703001792 Krasta iela 8 Rušonas pagasts Riebiņu novads Latvija Latvija
SILJA SIA 40003264664 Jelgavas ceļļs 16 Tīraine Latvija
Valtek SIA 43603020413 Jaunbērzi Cenu pagasts Ozolnieku novads Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 AGROAPGĀDE SIA  47703001792  Krasta iela 8 Rušonas pagasts Riebiņu novads Latvija  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 17500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv