Rezultāts: Minerālmēslu izkliedētājs.

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
SIA''ARGO 3'' (44103064222)
Uzvarētājs
SIA Konekesko Latvija (40003450717)
Summa
5 300,00 EUR
Tālrunis
26131615, 63028335

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA''ARGO 3''

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103064222

 Adrese: Sēta,Litenes pag.,Gulbenes nov., Latvija, LV-4405

 Tālruņa numurs(-i): 26131615
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63028335

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Kārlis Rozenbergs ,tālr.26553475 ;e-pasts agro3@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Minerālmēslu izkliedētājs.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15,Rīga.LV-1058 Latvija
SIA Ivabalte Agro 40103181570 Mārtiņmuiža,Mārupes novads.LV-2167. Latvija
SIA Silja 40003264664 Jelgavas ceļš 16,Mārupes novads.LV-2167 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Konekesko Latvija  40003450717  Tīraines iela 15,Rīga.LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 5300 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv