Rezultāts: Kaļķa un minerālmēslu izkliedētājs

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība "AKMEŅKROGS" (55401018591)
Uzvarētājs
SIA "LAJA" (47103000680)
Summa
19 000,00 EUR
Tālrunis
29294051

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība "AKMEŅKROGS"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 55401018591

 Adrese: "Jaunzemi",Cesvaines pagasts Cesvaines novads, Latvija, LV-4871

 Tālruņa numurs(-i): 29294051
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Aivars Tēts , mobilais tālrunis 29294051

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Kaļķa un minerālmēslu izkliedētājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "LAJA" 47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija
SIA "Armuss" 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija
LPKS "LATRAPS" 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "LAJA"  47103000680  Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 19000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv