Rezultāts: degvielas tvertne

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
SIA "LĒMAN" (40103286935)
Uzvarētājs
SIA „CrossChem” (40003888244)
Summa
4 850,00 EUR
Tālrunis
29424624

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "LĒMAN"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103286935

 Adrese: Valdeķu iela 60 k-3 -3, Rīga, Latvija, LV 1058

 Tālruņa numurs(-i): 29424624
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis Juris Kassalietis, tālr. 29424624; e-pasts: jk.leman@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: degvielas tvertne
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA ECOTECHNO 44103082675 Rīgas iela 36, Valmiera, LV-4201 Latvija
SIA „CrossChem” 40003888244 “Sillauki”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 Latvija
SIA "Volente" 43603030394 “Bērzi”, Beitiņi, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV-3925 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „CrossChem”  40003888244  “Sillauki”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 4850 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv