Sludinājums: Mobilā koksnes šķeldotāja iegāde

Publicēts
19.07.2015
19.07.2015
Pasūtītājs
IK "EDVIK" (41502027335)
Termiņš
31.07.2015
Tālrunis
+371 29155982

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/07/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): IK "EDVIK"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41502027335

Adrese: Daugavas iela 26-53, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5451, Latvija, LV-5451

Tālruņa numurs(-i): +371 29155982
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ivars Lociks, individuālais komersants t.29155982, ik.edvik@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Mobilā koksnes šķeldotāja iegāde
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Putāni-1, c.Putāni, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/11/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 100000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 31/07/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Tautas iela 20-5, Daugavpils, LV-5417
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Esošās saimniecības darbības veicināšana vai dažādošana
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 413288__0_scan.tehspec..pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv