Rezultāts: Degvielas iegāde Pededzes pagasta pārvaldes vajadzībām

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
Pededzes pagasta pārvalde (90009489982)
Uzvarētājs
AKCIJU SABIEDRĪBA "VIRŠI- A" (40003242737)
Summa
4 802,40 EUR
Sludinājums
www.aluksne.lv/07_03_01_2015.php...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Pededzes pagasta pārvalde, 90009489982
Pasta adrese: "Krustceles", Pededzes pagasts
Pilsēta/Novads: Alūksnes novads Pasta indekss: LV-4352 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Viesturs Zaķis Tālruņa numurs: 20236801
E-pasta adrese: viesturs.zakis@aluksne.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aluksne.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.aluksne.lv/07_03_01_2015.php

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Pārvalde
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Degvielas iegāde Pededzes pagasta pārvaldes vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: "Krustceles", Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Degvielas iegāde Pededzes pagasta pārvaldes vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
09100000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

4802.4 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PPP 2015/02

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par degvielas iegādi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
29/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: AKCIJU SABIEDRĪBA "VIRŠI- A", 40003242737

Pasta adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts

Pilsēta/Novads: Aizkraukles novads

Pasta indekss: LV-5101

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: birojs@virsia.lv

Tālruņa numurs: 67807500

Faksa numurs: 67807503

Vispārējā interneta adrese (URL): www.virsia.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4802.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4802.4    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv