Rezultāts: Eļļošanas līdzekļu,smērvielu, un auto ķīmijas piegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” vajadzībām

Publicēts
31.03.2015
31.03.2015
Pasūtītājs
SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" (40003525725)
Uzvarētājs
SIA "United Oils" (40003214019)
Summa
41 999,99 EUR
Sludinājums
www.kekava.lv/pub/?id=1146...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 31/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs", 40003525725
Pasta adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekavas novads
Pilsēta/Novads: Ķekava Pasta indekss: LV-2123 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Māris Belovs Tālruņa numurs: 26512602
E-pasta adrese: maris.belovs@gmail.com Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.kekava.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.kekava.lv/pub/?id=1146

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Eļļošanas līdzekļu,smērvielu, un auto ķīmijas piegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Eļļošanas līdzekļu, smērvielu un auto ķīmijas piegāde SIA "ķekavas sadzīves servisa centrs" vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
09210000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999.99 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIA ĶSSC 2015/7

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Eļļošanas līdzekļu, smērvielu un auto ķīmijas piegāde SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs' vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
11
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "United Oils", 40003214019

Pasta adrese: Mūkusalas iela 72, Rīga, LV-1004

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: office@oils.lv

Tālruņa numurs: 67627447

Faksa numurs: 67860144

Vispārējā interneta adrese (URL): www.unitedoils.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41999.99    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999.99    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv