Rezultāts: Degvielas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2015.gadam

Publicēts
26.02.2015
26.02.2015
Pasūtītājs
Laucesas pagasta pārvalde (90000030447)
Uzvarētājs
SIA Ingrid'A (41503003476)
Summa
16 344,42 EUR
Sludinājums
www.laucese.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 26/02/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Laucesas pagasta pārvalde, 90000030447
Pasta adrese: Miera iela 26, Laucesas pagasts, Daugavpils rajons, Daugavpils novads
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5461 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Vladimirs Morozovs Tālruņa numurs: 29361005
E-pasta adrese: parvalde@laucese.lv Faksa numurs: 65400573
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.laucese.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.laucese.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Degvielas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2015.gadam

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Laucesas pagasts, Miera iela 26

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Degvielas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2015.gadam

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
09000000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

16344.42 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LPP 2015/1

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums par degvielas karšu lietošanu juridiskām personām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
16/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Ingrid'A, 41503003476

Pasta adrese: Vaļņu iela 2, Daugavpils

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5401

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: diana.iljina@inbox.lv

Tālruņa numurs: 65429425

Faksa numurs: 65429425

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 16344.42    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 16344.42    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv