Rezultāts: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā

Publicēts
30.07.2014
30.07.2014
Pasūtītājs
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
Uzvarētājs
Mednieku biedrība Mežgravas (40008006228), Biedrība medību klubs Dzirkstele (40008015165), Buildimpeks, SIA (40103376961), Limbažu rajona Skultes mednieku un mašķernieku klubs (40008006707), B.A.A.R., IK (54102025111), Mednieku klubs "TIEGAŽI" (40008015127), Mednieku klubs "Pociems" (40008015199), Mednieku un makšķernieku klubs "Tūjas" (40008015733), Limbažu rajona mednieku kolektīvs "Pāle" (40008008483), Mednieku klubs "Rozula" (40008184100), Valmieras rajona Dikļu pagasta Aivara Dirnēna zemnieku saimniecība "Bužas" (44101004604), KRM Serviss, SIA (40003848472), Mednieku un mašķernieku klubs "Rāmava" (40008052424), Mednieku klubs "Fauns" (40008030501), Mednieku biedrība "Sidgunda" (40008014812), Rīgas rajona kooperatīvā sabiedrība "KABATIŅAS" (40003126515), Mednieku klubs "DADŽUPĪTE" (40008031475), Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "Vizuļi" (49501008128), Mednieku klubs "Rāmuļi" (40008030893), Valmieras rajona Bērzaines pagasta zemnieku saimniecība "Zēmeles" (44101002444), TABESCO, SIA (44103055785), Helda, SIA (44102015484)
Summa
6 512,54 EUR
Sludinājums
www.lvm.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 30/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: AS "Latvijas valsts meži", 40003466281
Pasta adrese: Kristapa iela 30
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: lv -1046 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Agrita Alase Tālruņa numurs: 64207182
E-pasta adrese: a.alase@lvm.lv Faksa numurs: 64207115
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: akciju sabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: mežsaimniecība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
77230000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6512.54 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM RV_2014_229_bi

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (421-1)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Mednieku biedrība Mežgravas, 40008006228

Pasta adrese: Mežgravas -2, Staiceles pagasts

Pilsēta/Novads: Alojas novads

Pasta indekss: LV-4043

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 101.01    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 101.01    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (424-1)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Mednieku biedrība Mežgravas, 40008006228

Pasta adrese: Mežgravas -2, Staiceles pagasts

Pilsēta/Novads: Alojas novads

Pasta indekss: LV-4043

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 104.58    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 104.58    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (421-2)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Biedrība medību klubs Dzirkstele, 40008015165

Pasta adrese: Māja 7-4 Korģene, Salacgrīvas pagasts

Pilsēta/Novads: Salacgrības novads

Pasta indekss: LV-4054

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 110.01    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 110.01    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (423-1)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Buildimpeks, SIA, 40103376961

Pasta adrese: Strēlnieku iela 13-15

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 574.04    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 574.04    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (423-2)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Limbažu rajona Skultes mednieku un mašķernieku klubs, 40008006707

Pasta adrese: "Zemītes", Skultes pagasts

Pilsēta/Novads: Limbažu novads

Pasta indekss: LV-4025

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 153.02    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 153.02    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (423-3)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: B.A.A.R., IK, 54102025111

Pasta adrese: "Liepas", Viļķenes pagasts

Pilsēta/Novads: Limbažu novads

Pasta indekss: LV-4050

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 481.9    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 481.9    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (424-1)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Mednieku klubs "TIEGAŽI", 40008015127

Pasta adrese: Meliorācijas iela 11

Pilsēta/Novads: Limbaži

Pasta indekss: LV-4001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 204.94    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 204.94    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 8        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (424-3)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Mednieku klubs "Pociems", 40008015199

Pasta adrese: Ievu iela 8-25

Pilsēta/Novads: Limbaži

Pasta indekss: 4001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 130.01    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 130.01    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 9        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (424-4)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Mednieku un makšķernieku klubs "Tūjas", 40008015733

Pasta adrese: Ulža iela 2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1024

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 111.6    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 111.6    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 10        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (424-5)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Limbažu rajona mednieku kolektīvs "Pāle", 40008008483

Pasta adrese: "Pavasari", Pāles pagasts

Pilsēta/Novads: Limbažu novads

Pasta indekss: LV-4001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 128.03    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 128.03    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 11        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (425-1)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Mednieku klubs "Rozula", 40008184100

Pasta adrese: "Sidrabauši", Stalbes pagasts

Pilsēta/Novads: Pārgaujas novads

Pasta indekss: LV-4151

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 91.99    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 91.99    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 12        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (425-2)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Valmieras rajona Dikļu pagasta Aivara Dirnēna zemnieku saimniecība "Bužas", 44101004604

Pasta adrese: "Bužas", Dikļu pagasts

Pilsēta/Novads: Kocēnu novads

Pasta indekss: LV-4223

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 260.97    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 260.97    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 13        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (425-3)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: KRM Serviss, SIA, 40003848472

Pasta adrese: Kuldīgas iela 36b

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1083

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 272.15    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 272.15    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 14        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (426-1)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Mednieku un mašķernieku klubs "Rāmava", 40008052424

Pasta adrese: Izstāžu komplekss "Rāmava", Vadlauči, Ķekavas pagasts

Pilsēta/Novads: Ķekavas novads

Pasta indekss: LV-1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 320    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 320    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 15        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (426-2)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Mednieku klubs "Fauns", 40008030501

Pasta adrese: Vikingu iela 16, Sunīši

Pilsēta/Novads: Garkalnes novads

Pasta indekss: LV-2137

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 227.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 227.4    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 16        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (427-1)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Mednieku biedrība "Sidgunda", 40008014812

Pasta adrese: "Rotas"-11, Sidgunda

Pilsēta/Novads: Mālpils novads

Pasta indekss: LV-2152

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 174.98    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 174.98    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 17        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (427-3)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Rīgas rajona kooperatīvā sabiedrība "KABATIŅAS", 40003126515

Pasta adrese: Ķiršu iela 16

Pilsēta/Novads: Mālpils

Pasta indekss: LV-2152

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 201.98    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 201.98    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 18        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (427-4)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Mednieku klubs "DADŽUPĪTE", 40008031475

Pasta adrese: Zvārtas iela 5-16, Drabešu pagasts, Līvi

Pilsēta/Novads: Amatas novads

Pasta indekss: LV-4101

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 185.97    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 185.97    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 19        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (428-1)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "Vizuļi", 49501008128

Pasta adrese: "Vizuļi", Raunas pagasts

Pilsēta/Novads: Raunas novads

Pasta indekss: LV-4131

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 535.92    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 535.92    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 20        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (428-2)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Mednieku klubs "Rāmuļi", 40008030893

Pasta adrese: "Kalna Sarkaņi", Vaives pagasts

Pilsēta/Novads: Cēsu novads

Pasta indekss: LV-4136

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 263    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 263    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 21        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (422-1)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Valmieras rajona Bērzaines pagasta zemnieku saimniecība "Zēmeles", 44101002444

Pasta adrese: "Zēmeles", Bērzaines pagasts

Pilsēta/Novads: Kocēnu novads

Pasta indekss: LV-4208

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 650.03    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 650.03    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 22        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (422-2)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: TABESCO, SIA, 44103055785

Pasta adrese: "Astras", Valmiermuiža, Valmieras pagasts

Pilsēta/Novads: Burtnieku novads

Pasta indekss: LV-4219

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 680.07    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 680.07    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 23        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (422-4)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: TABESCO, SIA, 44103055785

Pasta adrese: "Astras", Valmiermuiža, Valmieras pagasts

Pilsēta/Novads: Burtnieku novads

Pasta indekss: LV-4219

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 239.99    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 239.99    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 24        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Meža meliorācijas sistēmu uzraudzības darbu veikšana Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2014.gadā (422-5)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/05/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Helda, SIA, 44102015484

Pasta adrese: "Mūļas", Ķoņu pagasts

Pilsēta/Novads: Naukšēnu novads

Pasta indekss: LV-4247

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 308.95    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 308.95    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkuma 422-3 daļu atstāt bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums un iepirkuma daļu 427-2 atstāt bez rezultāta, jo pretendents SIA "Trīs muzikanti" saskaņā ar noteiktajām prasībām nav veicis nodokļu parāda nomaksu.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijas teritoriālais izvietojums

Avots: pvs.iub.gov.lv