Sludinājums: Kokmateriālu piegāde, kalibrēšana un profilēšana pētniecības projekta vajadzībām

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
SIA "MNKC" (40103311522)
Termiņš
17.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 21/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "MNKC"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103311522

Adrese: Dzērbenes iela 27, Rīga, Latvija, 1082

Tālruņa numurs(-i): 67551806, 26367270
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67551805

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Anita Indena, tālrunis: +371-26367270, e-pasts: birojs@mnkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Kokmateriālu piegāde, kalibrēšana un profilēšana pētniecības projekta vajadzībām
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Rīga, Flotes iela 3a.
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/06/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 16500 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 17/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 15:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dzērbenes iela 27, Rīga, LV1006
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LIAA
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.1.2.1.1.apakšaktivitāte "Kompetences centri"
9. Cita informācija (ja nepieciešams): n/a
10. Pievienotie dokumenti 340725__0_41zmateriliiegdP1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv