Rezultāts: Akmeņogļu iegāde ar piegādi Murjāņu sporta ģimnāzijai

Publicēts
19.11.2013
19.11.2013
Pasūtītājs
Murjāņu sporta ģimnāzija (90000082152)
Uzvarētājs
„Carbo-Balt” SIA (44103010643)
Summa
22 926,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 19/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Murjāņu sporta ģimnāzija, 90000082152
Pasta adrese: Klintslejas 4, Murjāņi, Sējas novads
Pilsēta/Novads: Sējas novads Pasta indekss: LV-2142 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Pēteris Caics Tālruņa numurs: 28698615; 67977832
E-pasta adrese: msg@msg.edu.lv Faksa numurs: 67977832
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.msg.edu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://msg.edu.lv/lv/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Akmeņogļu iegāde ar piegādi Murjāņu sporta ģimnāzijai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālajai struktūrvienībai – Specializētajai airēšanas sporta skolai Vikingu ielā 6, Jūrmalā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Iepirkuma un līguma priekšmets ir enerģētisko akmeņogļu iegāde un piegāde Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālajai struktūrvienībai – Specializētajai airēšanas sporta skolai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
09111100-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

22926 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

MSĢ 2013/7

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Akmeņogļu iegāde ar piegādi Murjāņu sporta ģimnāzijai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/09/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: „Carbo-Balt” SIA, 44103010643

Pasta adrese: Mūrmuižas iela 13, Valmiera, LV-4201

Pilsēta/Novads: Valmiera

Pasta indekss: LV-4201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: carbobalt@inbox.lv

Tālruņa numurs: 67381515

Faksa numurs: 67381515

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 22926    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 22926    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv