Rezultāts: Sanitārās caurlaides komplekts

Publicēts
06.09.2018
06.09.2018
Pasūtītājs
SIA Latvi Dan Agro (50003572581)
Uzvarētājs
SIA Via-S houses (LV42103080017)
Summa
92 758,20 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Latvi Dan Agro

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003572581

Adrese

Ošlejas Jaunbērzes pagasts Dobeles novads, Latvija, 3717

Tālruņa numurs(-i)

63723608

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Ilvars Strazdiņš

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sanitārās caurlaides komplekts

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/08/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/09/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Via-S houses LV42103080017 Liepu iela 5, Robežnieki, Grobiņa Latvija
SIA ROA MODUL LV41503039134 Stiklu iela 8, Daugavpils Latvija
SIA Būve LK LV42103079215 Ūliha iela 39/41-18, Liepāja Latvija
SIA D19 Supply LV40203031700 Kr.Valdemāra iela 100, Rīga Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Via-S houses LV42103080017 Liepu iela 5, Robežnieki, Grobiņa Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

92758.2 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv