Sludinājums: Ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu izbūve

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
AS "Talsu Piensaimnieks" (59003001711)
Termiņš
25.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS "Talsu Piensaimnieks"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

59003001711

Adrese

Kalna iela 10, Talsi, Talsu novads, Latvija, LV-3201

Tālruņa numurs(-i)

63237965

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63237965

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Komercdirektors Ilgonis Kalnmals, Tālr. +371 29241725, e-pasts talsu.piensaimnieks@apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu izbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Laidzes iela 2/4, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

350000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

25/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kalna iela 10, Talsi, Talsu novads, LV-3201

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv