Sludinājums: Meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve ZS “Akmeņlauki”apsaimniekotajās zemēs

Publicēts
05.07.2018
05.07.2018
Pasūtītājs
Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecība "Akmeņlauki" (46801003902)
Termiņš
27.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 05/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecība "Akmeņlauki"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46801003902

Adrese

Sļadzeva, Zaļesjes pag., Zilupes nov., Latvija, LV-5705

Tālruņa numurs(-i)

29226887

Faksa numurs(-i) (ja ir)

65722176

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Uzņēmuma vadītājs Boriss Veļičko tālr.29448966 akmenlauki@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve ZS "Akmeņlauki"apsaimniekotajās zemēs

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Akmeņlauki,Brigu pag.Ludzas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

311296 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lauku 6b,Zilupe,Zilupes novads,LV-5751

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv