Sludinājums: Elektriskie palešu ratiņi ar atlokāmu vadītāja stāvplatformu, 2 gab.

Publicēts
09.05.2018
09.05.2018
Pasūtītājs
AS "Putnu fabrika Ķekava" (50003007411)
Termiņš
11.06.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/05/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS "Putnu fabrika Ķekava"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003007411

Adrese

Putnu fabrika Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2123

Tālruņa numurs(-i)

26450465

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67874001

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Procurement Manager, Laura Martinsone, GSM: +371 26450465, l.martinsone@pfkekava.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Elektriskie palešu ratiņi ar atlokāmu vadītāja stāvplatformu, 2 gab.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

AS “Putnu Fabrika Ķekava”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

25/04/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

15000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

11/06/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: AS “Putnu Fabrika Ķekava”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests (LAD)

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

"Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

536285__0_elratini.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv