Rezultāts: Kosmētikas līdzekļa lietas un drošuma novērtējuma izstrāde projekta “Ūdens bāzētu nagu pārklājumu izstrāde un ražošana gaisā cietējošu un UV gaismā cietējošu nagu pārklājumos” ietvaros (RP, EI, Nr.12)

Publicēts
19.04.2018
19.04.2018
Pasūtītājs
SIA „Kinetics Nail Systems” (40103297500)
Uzvarētājs
SIA Kompetences centrs (LV40103308467)
Summa
7 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 19/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Kinetics Nail Systems”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103297500

Adrese

Tēraudlietuves iela 22A, Rīga, Latvija, LV 1026

Tālruņa numurs(-i)

371 29122884

Faksa numurs(-i) (ja ir)

371 67718438

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ingmars Birks, 29122884. ingmars.birks@kineticsbeauty.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kosmētikas līdzekļa lietas un drošuma novērtējuma izstrāde projekta "Ūdens bāzētu nagu pārklājumu izstrāde un ražošana gaisā cietējošu un UV gaismā cietējošu nagu pārklājumos” ietvaros (RP, EI, Nr.12)

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/03/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

19/04/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Kompetences centrs LV40103308467 Kreimeņu iela 4-33, Rīga, Latvija, LV-1015 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Kompetences centrs LV40103308467 Kreimeņu iela 4-33, Rīga, Latvija, LV-1015 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

7000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Līgums ar CFLA 1.2.1.1/16/A/005

Avots: pvs.iub.gov.lv