Rezultāts: Cēsu Svētā Jāņa luterāņu baznīcas restaurācija un labiekārtošana

Publicēts
05.03.2018
05.03.2018
Pasūtītājs
Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze (90000298210)
Uzvarētājs
AS "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS" (40003113258)
Summa
1 316 270,70 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

90000298210

Adrese

Lielā Skolas iela 8, Cēsis, Cēsu novads, Latvija, LV-4101

Tālruņa numurs(-i)

+371 29469306, +371 26331433

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Prejekta koordinatore Gita Liniņa 25158664 cesujana@outlook.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Cēsu Svētā Jāņa luterāņu baznīcas restaurācija un labiekārtošana

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

11/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

26/02/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS" 40003113258 Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004 Latvija
PS "RERE MEISTARI 1" 50103815431 Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS" 40003113258 Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004 Latvija
PS "RERE MEISTARI 1" 50103815431 Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Latvija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS" 40003113258 Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1316270.7 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Pasūtītāja prasībām atbilstošs piedāvājums ar lētāko cenu

Avots: pvs.iub.gov.lv