Sludinājums: Zāles pļāvējs-smalcinātājs

Publicēts
13.02.2018
13.02.2018
Pasūtītājs
SIA GAUJA AGRO (44103054008)
Termiņš
27.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/02/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA GAUJA AGRO

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103054008

Adrese

Kalnāji, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV4409, Latvija, LV4409

Tālruņa numurs(-i)

+37129226226

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Gatis Deksnis +37129226226, gaujaagro@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Zāles pļāvējs-smalcinātājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Kalnāji, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV4409

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/05/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

9000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Kalnāji”, Beļavas pagasts Gulbenes novads, LV4409

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ES lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1. apakšpasākuma 'Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās' ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv