Sludinājums: Iekraušanas tehnika

Publicēts
24.01.2018
24.01.2018
Pasūtītājs
biedrība "Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa" (40008085529)
Termiņš
08.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 24/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

biedrība "Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008085529

Adrese

Roņu iela 8, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i)

29119051; 63423094

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63423094

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītājs Andris Lismanis, 29403401, lismanis@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iekraušanas tehnika

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Roņu iela 8, Liepāja LV-3401

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

70000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lubānas iela 125a-22, Rīga, LV-1021

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA, PRODUKTU KVALITĀTE UN NEVĒLAMU NOZVEJU IZMANTOŠANA

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

---

Avots: pvs.iub.gov.lv