Rezultāts: Zemes apstrādes diski

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"Auglīgas zemes" (41203049383)
Uzvarētājs
UAB AUDROKESTA (LT48270610)
Summa
41 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"Auglīgas zemes"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41203049383

Adrese

"Līči", Lībagu pag.,Talsu novads, Latvija, LV-3258

Tālruņa numurs(-i)

26421116

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja Tamāra Zoltāne, tālr. Nr. 26421116, tamara@siadundaga.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Zemes apstrādes diski

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
UAB AUDROKESTA LT748270610 Daugeliškiy k. Šakiy sen LT71141 ākiy r.sav Lietuva
VBC SIA 40103256945 Brīvības gatve 95-11, Rīga Latvija
SIA Agritech 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA Armuss 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
UAB AUDROKESTA LT48270610 Daugeliškiu k. Šakiu sen LT71141 Lietuva

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

41000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Ziemeļkurzemes LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv