Rezultāts: Velkamais kaļķa un minerālvielu izkliedētājs

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CMC OZOLI" (40003656849)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMAZONE" (46103001507)
Summa
49 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CMC OZOLI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003656849

Adrese

"Oši", Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212, Latvija, LV-5212

Tālruņa numurs(-i)

22802283

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Jānis Maulis, 22802283, jm@aclatvia.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Velkamais kaļķa un minerālvielu izkliedētājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "KONEKESKO LATVIJA" 40003450717 Rīga, Tīraines iela 15, LV-1058 Latvija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMAZONE" 46103001507 Kuldīgas nov., Padures pag., Deksne, Deksnes iela 9, LV-3321 Latvija
SIA "SilJa" 40003264664 Mārupes nov., Tīraine, Jelgavas ceļš 16, LV-2167 Latvija
"AGROTEHNIKA SMILTENE" SIA 44103034124 Smiltenes nov., Launkalnes pag., Silva, "Silva 23", LV-4729 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMAZONE" 46103001507 Kuldīgas nov., Padures pag., Deksne, Deksnes iela 9, LV-3321 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

49000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv