Rezultāts: Vannas siera sālīšanai

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
CESVAINES PIENS (40003212709)
Uzvarētājs
SIA "ETC Service" (40103311626)
Summa
49 600,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

CESVAINES PIENS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003212709

Adrese

RŪPNĪCAS IELA 1, Latvija, LV-4871

Tālruņa numurs(-i)

+371 64852210

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais direktors Ervīns Urbāns, +371 64852210, cpiens@apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Vannas siera sālīšanai

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

31/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AISIS" 40003769666 "Krūzes", Iecava, Iecavas nov., LV-3913 Latvija
Machinery plant "Astra" AB LT496794610 Ulonu 33, LT-62161, Alytas, Lietuva Lietuva
SIA "ETC Service" 40103311626 Nīcgales iela 46-200, Rīga, LV-1035, Latvija Latvija
SIA "Artmetāls" LV40003533741 Dammes iela 13-13, Rīga, LV-1069 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Machinery plant "Astra" AB LT496794610 Ulonu 33, LT-62161, Alytas, Lietuva Lietuva

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "ETC Service" 40103311626 Nīcgales iela 46-200, Rīga, LV-1035, Latvija Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

49600 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

NAV

Avots: pvs.iub.gov.lv