Rezultāts: Vālotājs

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
ZS Upnieki (49001000457)
Uzvarētājs
SIA "Atvases RK" (43603073514)
Summa
22 300,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Upnieki

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49001000457

Adrese

Upnieki, Laucienes pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3285

Tālruņa numurs(-i)

28663172

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks, Klāvs Krauze, 28663172, klavskrauze@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Vālotājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Atvases RK" 43603073514 Paula Lejiņa iela 13/87, Jelgava, LV-3004 Latvija
SIA "AR AGRO" 43603039552 "Varavīksnes", Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722 Latvija
LPKS "Latraps" 58503007191 Lietuvas iela 16 A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Atvases RK" 43603073514 Paula Lejiņa iela 13/87, Jelgava, LV-3004 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

22300 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze tehnikas tirdzniecības jomā

Avots: pvs.iub.gov.lv