Rezultāts: Uzkarināmā pļaujmašīna

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Z/s Birzes (48501005090)
Uzvarētājs
SIA Lolus (40103355137)
Summa
18 758,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s Birzes

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501005090

Adrese

"Birzes"Vadakstes pagasts Saldus novads LV3895, Latvija, LV3895

Tālruņa numurs(-i)

29240671

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Marats Upenieks, 29240671, birzes1992@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Uzkarināmā pļaujmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

08/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

29/11/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Lolus 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga LV-1039 Latvija
SIA VBC Grup 40103256945 Brīvības gatve 195-11, Rīga LV-1039 Latvija
SIA Zelta Vārpa 49503003661 Tirgoņu iela 8, Cēsis , Cēsu novads LV4101 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Lolus 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga LV-1039 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

18758 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Eiropas savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīsttībai (ELFLA), pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv